کنترل لحظه ای پروژه ها

  • نظارت بر عملکرد ناظر و پیمانکار
  • ثبت گزارش آنلاین بوسیله تبلت
  • گزارش گیری پیشرفته
  • ثبت چک لیست های کنترلی
  • اعلام آلارم در پروژه ها